Alle unsere Kurse... Jetzt starten

Info Kursprogramm

Kurs Nr. Ort Start
Italiano A1.1 242-010 Fribourg/Freiburg 19.02.2019
Italiano A1.1 242-020 Fribourg/Freiburg 20.02.2019
Italiano A1.1 242-034 Bulle 19.02.2019
Italiano A1.1 242-048 Düdingen 18.02.2019
Italiano A1.2 242-060 Fribourg/Freiburg 19.02.2019
Italiano A1.2 242-070 Fribourg/Freiburg 12.03.2019
Italiano A1.3 (petit groupe/Kleingruppe) 242-090 Fribourg/Freiburg 20.02.2019
Italiano A1.3 242-100 Fribourg/Freiburg 19.02.2019
Italiano A2.1 242-130 Fribourg/Freiburg 12.03.2019
Italiano A2.1 242-140 Fribourg/Freiburg 18.02.2019
Italiano A2.1 242-158 Düdingen 11.03.2019
Italiano A2.2 (petit groupe/Kleingruppe) 242-170 Fribourg/Freiburg 19.02.2019
Italiano A2 - Conversiamo insieme (Kleingruppe) 242-188 Düdingen 21.02.2019
Italiano A2 - B1: Facciamo due chiacchiere! (petit groupe / Kleingruppe) 242-190 Fribourg/Freiburg 18.02.2019
Italiano B1.1 242-210 Fribourg/Freiburg 18.02.2019
Italiano B1.2 (petit groupe/Kleingruppe) 242-220 Fribourg/Freiburg 20.02.2019
Italiano B2 242-240 Fribourg/Freiburg 18.02.2019
Italiano B2 242-258 Düdingen 21.02.2019
Italiano B2.2 - Lingua, conversazione e civiltà italiana (petit groupe/Kleingruppe) 242-260 Fribourg/Freiburg 20.02.2019
Italiano B2 242-284 Bulle 19.02.2019

Zurück